Wednesday, January 26, 2011

PANTUN EMPAT KERAT AGAMA

PANTUN EMPAT KERAT AGAMA

Maksud pantun

rangkap

maksud

1

sia-sia hidup seseorang, jika tidak bersembahyang

2

orang yang menyesal di alam kubur kerana tidak bersembahyang

3

ilmu yang tidak digunakan tiada kebaikan yang diperoleh

4

hanya Tuhan yang Maha Esa sahaja yang maha Berkuasa

5

kita perlu ingatkan diri agar tidak tereseksa di alam neraka

6

memohon keampunan atas dosa yang dilakukan untuk masuk ke syurga

Tema

Ketaatan kepada perintah agama agar selamat di dunia dan akhirat

Bentuk pantun

bilangan rangkap: 6

bilangan rangkap : 4

bilangan kata : 3-4 kata

rima : abab

Nilai

persoalan /mesej

pengajaran

tanggungjawab

kewajipan memenuhi tuntutan agama

kita hendaklah taat akan perintah Tuhan

keinsafan

keinsafan akibat tidak menunaikan perintah agama

kita haruslah insaf atas kesilapan yang dilakukan

merendah diri

tiada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa Tuhan

kita perlulah merendah diri akan darjat kita sebagai hamba Tuhan

kekesalan

pengharapan agar taubat diterima

kita mestilah bertaubat terhadap segala dosa kesalahan yang telah dilakukan

Gaya bahasa

GAYA BAHASA

CONTOH

simile

bagai pohon tidak berbuah

imej alam

buah rembaga

repetisi (pengulangan kata pada baris yang sama

banyaklah bulan antara bulan

reponsi (pengulangan)

i) tidaksemulia bulan puasa

ii) tidak semulia Tuhan yang Esa

Asonansi (pengulangan bunyi vokal)

kemumu di dalam semak

aliterasi (pengulangan konsonan)

ketiga asam riang-riang1 comment: